Privacy Beleid

ConAnima Music Academy respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website. Vanwege volledige transparantie met haar klanten heeft zij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de hieronder beschreven gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

ConAnima Music Academy, KvK nummer 54442591 gevestigd te Gouda, volgt de wet Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en is verwerkingsverantwoordelijke. De verwerking van uw gegevens worden geaccordeerd door het van start gaan van de lessen.

ConAnima Music Academy beschermt uw persoonsgegevens en privacy als volgt:

 

 • Verzamelde (persoons)gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verkocht of ter beschikking gesteld.
 • ConAnima Music Academy beheert uw gegevens ten behoeve van de leerlingenadministratie en het onderhoud van de website.
 • ConAnima Music Academy gebruikt gegevens die nodig zijn voor de leerlingenadministratie en het geven van lessen, met name:
  * Naam en adres
  * Telefoonnummers en emailadressen
  * Geboortedatum
 • Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelt ConAnima Music Academy de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en op uw verzoek zal ConAnima Music Academy de gegevens wijzigen of alle gegevens uit haar bestanden wissen wanneer de lessen en betalingsverplichtingen zijn afgesloten.
 • ConAnima Music Academy gebruikt beeld- en geluidsmateriaal van lessen, optredens, voorstellingen en/of andere activiteiten alleen als promotiemateriaal en staat ze niet af aan derden.
 • De leerlingenadministratie wordt beveiligd door een wachtwoord en de gegevensdrager is beveiligd met antivirussoftware. De gegevens worden opgeslagen in Dropbox.
 • ConAnima Music Academy maakt gebruik van Mailchimp om nieuwsbrieven te versturen.
 • ConAnima Music Academy maakt gebruik van Informer voor de financiële administratie.
 • ConAnima Music Academy maakt gebruik van boekhoudkantoor OOZ administratie te Zoetermeer.
 • Bij achterstand van betalingen zal ConAnima Music Academy een incassobureau inschakelen en gegevens met hen delen
 • In geval van een datalek zal u daarover door ConAnima Music Academy worden geïnformeerd.